Διαφήμιση
Διαφήμιση
Επισκέψεις

Διοικητικό Συμβούλιο Δημοτικού Κέντρου Πνεύματος Άνω Λιοσίων (ΔΗ.ΚΕ.Π Α.Λ)


 

Πρόεδρος: Κορρές Ευάγγελος
Αντιπρόεδρος: Λιόσης Άγγελος
Γενικός Γραμματέας:     
Κάγκας Κωνσταντίνος        
Ταμίας: Μουρτζούνη Μαρία
Μέλος: Μαργαρίτης Φώτιος
Μέλος: Κουτλή Μαρία
Μέλος: Γεωργίου Κωνσταντίνος
Μέλος: Βασιλοπούλου Αικατερίνη
Μέλος: Δάλλης Δημήτριος