Διαφήμιση
Διαφήμιση
Επισκέψεις

Ανακοίνωση

 

3ο Δώρο: 2 μπουκάλια Whisky στο σκηνικό
4ο Δώρο: Μία συνδρομή σε γυμναστήριο
5ο Δώρο: 1 οποιαδήποτε Ενότητα για την απόκτηση ECDL ( μαθήμα  - εξέτασεις) Φροντιστήρια Κορρές Μενίδι
6ο Δώρο: Ένα γεύμα 4 ατόμων στο 50% της αξίας τιμοκαταλόγου στο μαγαζί Αλλοτινό στο Μενίδι
7ο Δώρο: Μία Συρταρίερα για γραφείο.

 

Διαδικασία κλήρωσης

παράδειγμα:

Αν κληρωθεί 1ος Αριθμός το 13825

Τότε: η ΣΕΙΡΑ δεν παίζει ρόλο και φυσικά το πρώτο ψηφίο

1ο Δώρο        3825
2ο Δώρο        3826
3ο Δώρο        3827
4ο Δώρο        3828
5ο Δώρο        3829
6ο Δώρο        3830
7ο Δώρο        3831

Σε περίπτωση που βγει αριθμός που να μην οδηγεί σε όλα τα νούμερα π.χ 39997 το οποίο σημαίνει ότι το 4ο Δώρο και έπειτα δεν έχει αριθμό. Τότε μόνο τα δώρα που δεν αντιστοιχούν σε αριθμό μεταφέρονται στην επόμενη κλήρωση, με πρώτο αριθμό το πρώτο από τα δώρα που δεν κληρώθηκε .

 

Αρχείο Ειδήσεων