Διαφήμιση
Διαφήμιση
Επισκέψεις
ΔΗ.ΚΕ.Π Άνω Λιοσίων
Επαφή
Διεύθυνση:
Πάρκο Πόλης – Κολυμβητήριο – οδός Αιγαίου
Πελάγους – 133 41 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
τηλ. 2117254096 – fax 2117408151

http://www.dikep.gr

Πληροφορίες: Υπεύθυνοι:

* Μαρία Μουρτζούνη – τηλ. 6944123042
* Γιώργος Πρασσάς – τηλ. 6976331388
* Κωνσταντίνος Κάγκας – τηλ. 6946666997